informacje prasowe, wiadomościnewsy, teksty, ciekawostki
jak nadsyłać informacje?  archiwum informacji prasowych


Polecamy:

Sprzedawaj i kupuj zdjęcia Royalty Free
Opony - TANIO

informacje prasowe:

współpraca z agencjami Public Relations
informacje prasowe firm
informacje prasowe instytucji i uczelni

najczęściej czytane:


VELUX - 60 lat okna do poddaszydata dodania: 28.02.2005

Historia firmy VELUX to historia poddasza mieszkalnego i jednego człowieka: Villuma Kann Rasmussena, który rejestrując swą maleńką firmę w październiku 1942 r. dał początek światowemu potentatowi branży okien do poddaszy.

Okno dachowe, zaprojektowane przed 60 laty na potrzeby jednej z duńskich szkół, zmieniło sposób postrzegania funkcji poddasza. Dziś cały system okien i akcesoriów produkowany jest w fabrykach firmy VELUX w 40 krajach świata. Wynalezienie okna do poddaszy otworzyło możliwości adaptowania strychów do celów mieszkalnych, co z czasem wpisało się w nowy styl życia.

Okno montowane w spadzistym dachu stało się ucieleśnieniem wizji założyciela firmy VELUX. Idea jak największego dostępu światła i świeżego powietrza jest od 60 lat siłą napędową wszelkich działań innowacyjnych firmy VELUX. 60-letnie doświadczenie to nie tylko proces tworzenia coraz lepszego produktu.

To również propagowanie przez firmę filozofii wyrażonej słowami "Gdzie jest światło, tam jest życie". Villum Kann Rasmussen nie bez powodów nadał swej firmie nazwę VELUX. Jest to zbitka dwóch łacińskich słów: VEntilatio (wentylacja) oraz LUX (światło).

Okno do poddaszy ulegało na przestrzeni tych sześciu dekad wielu przeobrażeniom. Dzisiejsze produkty VELUX: okna i towarzyszące im akcesoria tworzą cały system rozwiązań, dzięki którym poddasze mieszkalne można dostosować do indywidualnych preferencji.

Konsekwentnie rozbudowywana sieć fabryk i przedstawicielstw firmy VELUX jest najlepszym dowodem na to, że koncepcja poddasza mieszkalnego znajduje szerokie uznanie. Filie umiejscowione w 40 krajach świata, od Europy poprzez obie Ameryki aż po Azję i Oceanię, powstawały i funkcjonują na identycznych zasadach. Globalny model samofinansującego się przedsiębiorstwa był sukcesywnie stosowany w trakcie uruchamiania kolejnych przedstawicielstw.

W każdym przypadku rozwój finansowany jest z własnych środków, bez sięgania po źródła zewnętrzne. Ta zasada oraz towarzyszący jej skandynawski model zarządzania stały się znakiem rozpoznawczym przedsiębiorstw tworzących Grupę VELUX.

Przychód Grupy VELUX wyniósł w 2003 r. około 6,4 mld zł. W grupie zatrudnionych jest ponad 10 tys. osób.

VELUX Polska - 15 lat rozwoju
Spółka VELUX Polska powstała 15 lat temu. Centrala firmy mieści się w Warszawie. Zakłady produkcyjne zlokalizowane są w Gnieźnie i w Namysłowie. Znaczące inwestycje w Polsce oraz wysoka jakość produktów to podstawy rozwoju firmy VELUX w Polsce. Do końca 2003 r. całkowity zainwestowany przez firmę kapitał wyniósł 215 milionów zł.

W ostatnich pięciu latach VELUX stworzył w Polsce wiele nowych miejsc pracy.
W 2004 roku firma zwiększyła zatrudnienie o 50 proc., głównie dzięki rozbudowie dwóch fabryk okien do poddaszy w Gnieźnie oraz w Namysłowie.

W chwili obecnej liczba zatrudnionych wzrosła do ponad 600 osób. Planowane jest dalsze poszerzanie działań i zwiększenie zatrudnienia zgodne z tempem rozwoju rynku oraz zwiększającym się eksportem.

VELUX Polska działa zgodnie z koncepcją modelowego przedsiębiorstwa. Dlatego obok kwestii zapewnienia najwyższej jakości produktów prowadzi specjalne programy szkoleniowe dla partnerów handlowych oraz grup zawodowych mających kontakt z produktami. Szkolenia nie dotyczą wyłącznie kwestii technicznych, ale są także nakierowane np. na zwiększenie bezpieczeństwa dekarzy pracujących na znacznych wysokościach. Systemem szkoleń objętych jest w Polsce kilka tysięcy osób.

W filozofię firmy wpisuje się także model zarządzania, oparty o współpracę i zaangażowanie pracowników w procesy decyzyjne, zwłaszcza w obszarach dotyczących ludzi. Te elementy, charakterystyczne dla skandynawskiej kultury zarządzania powodują, że każdy ma świadomość rzeczywistego wpływu na własne środowisko pracy.

Społeczna odpowiedzialność
VELUX kładzie szczególny nacisk na wspieranie inicjatyw prospołecznych. W szczególności dotowane są działania naukowe, kulturalne i społeczne. Na ich potrzeby w latach siedemdziesiątych utworzona została Fundacja VELUX. Obszarem szczególnego zainteresowania Fundacji VELUX jest okulistyka, a zwłaszcza badania nad metodami przywracania wzroku osobom niewidomym. Ponadto fundacja wspiera badania z zakresu geriatrii i gerontologii.

W zeszłym roku Fundacja VELUX po raz pierwszy zaangażowała swe środki w Polsce. 1 września 2004r. w Poznaniu otwarto szkołę im H.Ch. Kofoeda dla osób bezdomnych i długotrwale bezrobotnych. Dzięki wsparciu organizatora - Fundacji Barka - przez licznych ofiarodawców skupionych wokół Fundacji Grete Mikaelsen oraz Fundacji VELUX, powstał nowoczesny i funkcjonalny budynek - pierwszy spośród czterech tworzących Centrum Integracji Społecznej.

Lokalnie firma wspiera inicjatywy przyczyniające się do budowania lepszego otoczenia. Niektóre z nich mają swój wymiar materialny - jak sfinansowanie iluminacji Wieży Piastowskiej w Opolu, inne pozostają w sferze budowania przyjaznej atmosfery - jak wsparcie dorocznego Międzynarodowego Biegu Zjednoczonej Europy w Gnieźnie.

VELUX dąży do osiągnięcia wzajemnie pożytecznych, długotrwałych relacji z pracownikami. Takie podejście owocuje troską o zatrudnionych również poza ich miejscem pracy. W 1991 r. została powołana Fundacja Pracowników Grupy VELUX, której celem jest niesienie pomocy pracownikom i ich rodzinom w sytuacjach trudnych życiowo. Zadaniem fundacji jest także wspieranie aspiracji pracowników w zakresie edukacji oraz dostępu do kultury i sztuki.

Troska o środowisko naturalne
Postawy dbałości o bezpośrednie otoczenie VELUX nie ogranicza wyłącznie do poddasza mieszkalnego. To również wyjątkowa dbałość o szeroko rozumianą kwestię ekologii. Każdy aspekt działalności firmy jest analizowany pod tym względem. Przedmiotem szczególnej troski jest budowanie trwałych elementów architektury. Fabryki VELUX zostały zaprojektowane w sposób neutralny dla krajobrazu. Zminimalizowano liczbę zewnętrznych elementów instalacji, stąd np. transport wiórów odbywa się za pomocą podziemnego przenośnika.

Ze względu na duże znaczenie estetyki prowadzonej działalności, jednym z ważnych aspektów jest dbałość o porządek na terenie fabryki i wewnątrz pomieszczeń. Zminimalizowano emisję hałasu. Maszyny i urządzenia pracujące wewnątrz fabryki wyposażone są w specjalne obudowy. Także ściany i stropy budynków wykonano z dźwiękochłonnych materiałów - w trosce o komfort i zdrowie pracowników oraz o środowisko.

Fabryki VELUX w Polsce funkcjonują w oparciu o międzynarodowe standardy zarządzania jakością i środowiskiem, co potwierdzają przyznane firmie certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001 (tzw. certyfikat zintegrowany). Wprowadzenie standardów zarządzania środowiskowego pozwala obniżać poziom energochłonności produkcji i emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Jako kontynuacja procesu wprowadzania międzynarodowych, sprawdzalnych norm w zakresie zarządzania oraz dbałości o środowisko, polskie fabryki VELUX wprowadziły międzynarodowy system zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem pracy zgodnie z międzynarodowymi standardami. Potwierdza to certyfikat OHSAS 18001 (Occupational Heath and Safety Assessment Series) otrzymany w 2004 r. System ten nakłada na fabrykę obowiązek wyznaczania celów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracy oraz opracowywanie planów działań pozwalających na ich osiągnięcie.

Innowacyjność w pojejściu do użytkowego poddasza
Pierwsze okna produkowane w firmie Villuma Kann Rasmussena otwierano do góry. Wynalezienie zawiasu obrotowego rozpoczęło trwający nieustannie proces ulepszania wynalazku okna dachowego zgodnie z wizją mieszkalnego poddasza.

Okna produkowane dziś przez firmę VELUX to wynik 60-letnich doświadczeń w dziedzinie technologii i wzornictwa. Wyjątkowym rozwiązaniem jest połączenie uchwytu otwierającego z klapą wentylacyjną, pozwalającą na dostarczanie świeżego powietrza przy zamkniętym oknie. Wszystkie wewnętrzne krawędzie okiennej ramy są zaokrąglone. Rama i skrzydło okna są poddawane specjalistycznej obróbce. Trwałość konstrukcji zapewnia specjalny proces klejenia drewnianych komponentów okna. Umieszczone w ramach, 24 milimetrowe panele szybowe spełniają najostrzejsze wymagania w zakresie redukcji hałasu oraz minimalizowania strat ciepła.

Oferta firmy VELUX to również dodatkowe wyposażenie okien, stwarzające duże możliwości projektowania i aranżacji wnętrz. Różnego rodzaju rolety, markizy, żaluzje oraz elektryczne systemy sterowania adresowane są do wszystkich zainteresowanych tworzeniem jeszcze bardziej użytkowej przestrzeni do życia i pracy.

Na najwyższą jakość produktów VELUX wpływa staranny dobór surowców; drewno sosnowe wykorzystywane do produkcji ram okiennych pochodzi z kontrolowanych obszarów leśnych. Produkcja odbywa się w fabrykach spełniających wszystkie standardy i normy jakości, a produkty są dokładnie testowane. Testy okien odbywają się między innymi w należącym do firmy tunelu aerodynamicznym, pozwalającym na symulacje skrajnie trudnych warunków pogodowych.

Realizacja idei mieszkalnego poddasza nie ogranicza się jedynie do dostarczania gotowego produktu. Doradztwo specjalistów firmy VELUX obejmuje zarówno etap projektowania, jak i realizacji inwestycji. Architekci oraz inwestorzy otrzymują pełną dokumentację techniczną produktów oraz mogą liczyć na profesjonalną poradę specjalistów VELUX. Dealerzy i dekarze objęci są licznymi programami szkoleniowymi.

VELUX a architekutra
Na całym świecie przedsiębiorstwa Grupy VELUX współpracują z lokalnymi środowiskami architektów. VELUX Polska we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich organizuje seminaria. Intensywna współpraca ma miejsce w przypadku biur architektonicznych, eksperci VELUX Polska służą doradztwem zarówno na etapie projektowania jak i realizacji inwestycji. Idea mieszkalnego poddasza jest również przybliżana architektom na łamach biuletynu "Na Poddaszu".

Od 1997 roku VELUX Polska współpracuje z uczelniami architektonicznymi organizując studenckie konkursy oraz wykłady europejskich architektów. Obecnie konkursy odbywają się na politechnikach w czterech miastach: Gliwicach, Krakowie, Łodzi i Gdańsku. Przed studentami stawiane są zadania związane z koncepcją stwarzania optymalnych warunków do pracy i odpoczynku na poddaszu, przez dostarczanie światła dziennego, świeżego powietrza i kontaktu z otoczeniem. Tematami konkursów są najczęściej modernizacje bądź aranżacje poddaszy budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej.

W zeszłym roku odbyła się pierwsza edycja międzynarodowego konkursu studenckiego Light of tomorrow organizowanego wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Edukacji Architektonicznej (EAAE) oraz Międzynarodową Unią Architektów (UIA). Tematyka konkursu koncentrowała uwagę adeptów architektury na znaczeniu światła dziennego w projektowaniu przestrzeni. Wśród wyróżnionych projektów znalazła się praca Mariusza Nowaka, absolwenta Politechniki Wrocławskiej.


źródło:VELUX Polska Sp. z o.o. - spółka handlowa
więcej artykułów, informacji
http://www.velux.pl
tekst dostarczony przez:
public relations
http://pr.otwarty.pl


warto przeczytać:

Przymierz prawdziwe diamenty!
Unikatowa w światowej skali wirtualna przymierzalnia jest już dostępna. Na początek diamenty. Wersja Beta projektu proponuje przymiarkę kolczyków z prawdziwymi diamentami znanej firmy jubilerskiej Apart.

ostatnio dodane:

Czy na Fotolia można kupować szybciej?
Czy na eBay można kupować szybciej?
HUAWEI TE40 - Ekonomiczny terminal wideokonferencyjny
Jak dbać o drewno w domu - linia Tikkurila Nostalgia
Budowa osiedla Park Ostrobramska nagrodzona przez PIP
Makijaż na Sylwestra i karnawał!!
Zasłużeni dla Torunia
Rynek szuka programistów - analiza ofert pracy monsterpolska.pl – listopad 2013r.
Zmiana pracy – jak się do niej przygotować?
Przerwa świąteczna w pracy nie taka straszna
Luxan - Batalia surowców
Świet(l)ne rozwiązanie
Bardziej czysto, bezpiecznie i nowocześnie!
DOMOTEX 2014 z udziałem podłóg Chapel Parket
50 lat usług assistance na świecie
Czy wygląd może zadecydować o awansie?
Partnerstwo DONG Energy i Schneider Electric zapewni lepszy dostęp do energii odnawialnej
Podwyższony standard - baterie do umywalek nablatowych KLUDI
Measy A2W – gdy strumień płynie szybko
Jak Sylwester to w Toruniu!
Rekordowa sprzedaż mieszkań LC Corp w Warszawie
Żarska „Pediatria” w gwiezdnych kolorach od Śnieżki
Słowacka Orawa dla narciarzy ceniących spokój
WIELKA WYPRZEDAŻ W REDCOON.PL
Nowy Prezes redcoon Polska
więcej...