informacje prasowe, wiadomościnewsy, teksty, ciekawostki
jak nadsyłać informacje?  archiwum informacji prasowych


Polecamy:

Sprzedawaj i kupuj zdjęcia Royalty Free
Opony - TANIO

informacje prasowe:

współpraca z agencjami Public Relations
informacje prasowe firm
informacje prasowe instytucji i uczelni

najczęściej czytane:


Stanowisko Zarządu BRE Banku w kwestii artykułu w Pulsie Biznesudata dodania: 11.08.2005

W nawiązaniu do artykułu „Syndyk pozywa BRE”, który w dniu dzisiejszym ukazał się na łamach Pulsu Biznesu, Zarząd spółki BRE Bank SA („Bank”) ustosunkowuje się do informacji podanych w tej publikacji.

Bank nie otrzymał do tej pory żadnego żądania syndyka spółki Zakłady Mięsne Pozmeat SA („Pozmeat”), dotyczącego zwrotu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Garbary 101/111 („Nieruchomość”), a o sprawie dowiedział się z ww. artykułu prasowego. Jednakże w celu pełnego oraz bieżącego przedstawienia inwestorom sytuacji Banku Zarząd Banku prezentuje stanowisko odnośnie artykułu i przypomina fakty związane z opisywaną transakcją.

W dniu 19 lipca 2001 r. Pozmeat sprzedał Tele-Tech Inwestment sp. z o.o. (”Tele-Tech”), spółce powiązanej z Bankiem, 100% udziałów w kapitale zakładowym Garbary sp. z o.o. (poprzednio Milenium Center sp. z o.o.) („Garbary”) za cenę 40.000.000,- zł.

Spółka Garbary jest użytkownikiem wieczystym Nieruchomości, która to Nieruchomość stanowi jej podstawowy majątek.

W dniu 19 maja 2004 r. Tele-Tech sprzedał 100% udziałów spółki Garbary Bankowi.

Bank stoi na stanowisku, iż cena zapłacona w lipcu 2001 r. przez Tele-Tech na rzecz Pozmeat za udziały spółki Garbary (a więc kwota 40.000.000,- zł) odpowiadała cenie rynkowej, a Pozmeat, mający w połowie 2001 r. duże problemy z zachowaniem płynności, nie miał możliwości zbycia tych udziałów za cenę wyższą. Stanowisko Banku jest poparte następującymi argumentami:
I. Bank jest w posiadaniu kilku eksperckich wycen Nieruchomości, w tym:

• Biegłego Sądu Okręgowego w Poznaniu w Dziedzinie Szacowania Nieruchomości (wartość Nieruchomości na grudzień 2000 r. 29.821.430,- zł), która została wykonana na zlecenie Sądu Okręgowego w Poznaniu,

• Biura Kompleksowej Obsługi i Wyceny Nieruchomości POZ-BUD w Poznaniu (wartość Nieruchomości na dzień 9 grudnia 2000 r. 33.748.366,- zł), która została wykonana na zlecenie Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu oraz

• firmy Ernst & Young (wartość Nieruchomości na dzień 11 maja 2004 r. 40.000.000 zł), która została wykonana na zlecenie spółki Garbary.

Dwie pierwsze wyceny zostały dokonane celem określenia opłaty za użytkowanie wieczyste, będącej pochodną wartości Nieruchomości.

II. Spółka Pozmeat posiadała w latach 2001-2003 opcję odkupu spółki Garbary za cenę 40.000.000,- zł powiększoną o koszt finansowania. Gwarantowało to w przypadku znalezienia przez Pozmeat innego nabywcy Nieruchomości realizację wyższych zysków ze sprzedaży spółki Garbary. Taki inwestor nie został znaleziony.

III. Bank złożył w grudniu 2003 r. innemu wierzycielowi spółki Pozmeat propozycję odkupu udziałów w spółce Garbary za cenę 40.000.000,- zł powiększoną o koszt finansowania. Wierzyciel ten nie wyraził zainteresowania zawarciem transakcji.

IV. Ww. transakcja pozwoliła zapewnić spółce Pozmeat środki finansowe na bieżące funkcjonowanie i spłatę zobowiązań (w tym wobec pracowników).

W tej sytuacji uważamy, iż nie ma podstaw prawnych oraz faktycznych, dla których ww. transakcja zbycia przez Pozmeat udziałów spółki Grabary mogłaby zostać w przyszłości podważona. Zarzuty o wyprowadzeniu przez Bank majątku spółki Pozmeat są bezpodstawne, bowiem kwota zapłacona za udziały spółki Garbary była godziwa, czego dowodzą wyżej przedstawione realia rynkowe.

Sławomir Lachowski
Prezes Zarządu


źródło:BRE Bank SA
więcej artykułów, informacji
http://www.brebank.pl
tekst dostarczony przez:
public relations
http://pr.otwarty.pl


warto przeczytać:

Przymierz prawdziwe diamenty!
Unikatowa w światowej skali wirtualna przymierzalnia jest już dostępna. Na początek diamenty. Wersja Beta projektu proponuje przymiarkę kolczyków z prawdziwymi diamentami znanej firmy jubilerskiej Apart.

ostatnio dodane:

Czy na Fotolia można kupować szybciej?
Czy na eBay można kupować szybciej?
HUAWEI TE40 - Ekonomiczny terminal wideokonferencyjny
Jak dbać o drewno w domu - linia Tikkurila Nostalgia
Budowa osiedla Park Ostrobramska nagrodzona przez PIP
Makijaż na Sylwestra i karnawał!!
Zasłużeni dla Torunia
Rynek szuka programistów - analiza ofert pracy monsterpolska.pl – listopad 2013r.
Zmiana pracy – jak się do niej przygotować?
Przerwa świąteczna w pracy nie taka straszna
Luxan - Batalia surowców
Świet(l)ne rozwiązanie
Bardziej czysto, bezpiecznie i nowocześnie!
DOMOTEX 2014 z udziałem podłóg Chapel Parket
50 lat usług assistance na świecie
Czy wygląd może zadecydować o awansie?
Partnerstwo DONG Energy i Schneider Electric zapewni lepszy dostęp do energii odnawialnej
Podwyższony standard - baterie do umywalek nablatowych KLUDI
Measy A2W – gdy strumień płynie szybko
Jak Sylwester to w Toruniu!
Rekordowa sprzedaż mieszkań LC Corp w Warszawie
Żarska „Pediatria” w gwiezdnych kolorach od Śnieżki
Słowacka Orawa dla narciarzy ceniących spokój
WIELKA WYPRZEDAŻ W REDCOON.PL
Nowy Prezes redcoon Polska
więcej...